c
Kategorie našich výrobků
kategorie našich výrobků

Čeká nás nedostatek kakaových bobů?

01. 07. 2019, 18:38

To, že v regálech nejdeme naše oblíbené tabulky čokolády, je dnes již taková samozřejmost, jako že další den opět vyjde Slunce. Masové rozšíření kakaovníků je, dalo by se říci, výdobytkem moderní doby. Díky plně rozvinutému zemědělství, lodní dopravě, ale i díky všeobecnému blahobytu, produkce kakaových bobů kontinuálně roste. Ale je dostupnost čokolády takovou neochvějnou samozřejmostí?

V tomto článku si představíme trh s kakaovými boby. Nejdříve si zábavnou formou ukážeme, kolik kakaových bobů se ročně vypěstuje – přepočítáme si to na tabulky čokolád.

Následně vám popíšeme, kolik kakaových bobů se aktuálně reálně spotřebuje a jaké jsou vyhlídky tohoto trhu. Bohužel nejsou moc dobré!

V poslední části se dozvíte, kde se kakaové boby pěstují, v jakém množství a kvalitě.
 

Rostoucí globální trh

V nedávné době vydala organizace International Cocoa Organization (ICCO) bulletin, ve kterém odhaduje světovou produkci pro sezonu 2018/2019 na 4 834 000 tun kakaových bobů. Toto číslo je o 3.9 % vyšší než v sezoně předchozí, kdy bylo vyprodukováno 4 652 000 tun.
Doporučujeme se podívat na portál Statista.com, kde najdete celkovou světovou produkci kakaových bobů od sezony 1980/81. Jen pro představu, jak rychle trh roste, uvedeme, že v první polovině 80. let byla produkce cca třetinová oproti dnešním objemům.

Dovede si vůbec představit, jak taková hromada kakaových bobů vypadá? Následující část vám v představě alespoň trošku pomůže.
 

Kolik tabulek čokolády bychom vyrobili z celé roční produkce?

Pojďme si to trochu "popularizovat"! Nebudeme si říkat, kolik kufrů vozu Škoda Fabia lze takovým množstvím naplnit. My si to přepočítáme na čokolády!

Představte si, že bychom chtěli celou takovou produkci zpracovat v naší manufaktuře. Nebudeme chodit kolem horké kaše a rovnou si uvedeme toto číslo v gramech. Na světě se plánuje vyprodukovat za aktuální sezonu sklizně 4 834 000 000 000 gramů kakaových bobů. Řekněme, že bychom chtěli vyrobit naše 70% hořké čokolády v naší 60 g gramáží. Původní číslo dostupné suroviny je třeba snížit o cca 20 %. Takové jsou totiž naše průměrné materiálové ztráty (při čištění a odsluhování bobů). K dispozici tedy máme "jen" 3 867 200 000 000 gramů zpracovaných kakaových bobů ve formě tzv. nibsů. 70% čokoláda v naší výrobě znamená, že obsahuje 70 % kakaových bobů a 30 % třtinového cukru.

A takto by vypadaly naše počty:

  • Kakaové boby (70 %) = 3 867 200 000 000 g
  • Třtinový cukr (30 %) = 1 657 371 428 571 g
  • Z toho vznikne celkem čokolády = 5 524 571 428 571 g
  • Celkem tabulek (60 g) = 92 076 190 476

Kdybychom tedy v naší čokoládovně zpracovali celou světovou produkci kakaových bobů, tak bychom vyrobili přes 92 miliard našich 70% hořkých čokolád (60g tabulky). Kdybychom vyráběli klasické 100 g tabulky, tak by bylo více jak 52 miliard tabulek. Ale rovnou se přiznáme, že denně opravdu nezvládneme připravit 252 263 535 tabulek (vypočítáno za předpokladu, kdy bychom byli v práci i o víkendech a svátcích) laugh

Nyní se zase vraťme do reality. Je potřeba si uvědomit, že všechny kakaové boby se nezpracovávají jen na čokolády. Z kakaových bobů se separuje kakaové máslo, které se používá i v jiných oblastech potravinářství, nebo ve farmacii. Kakao se též využívá jinak než jako složka čokolády (kakaové polevy, do pečiva, samostatně prodávané kakao apod.).

Tento příklad jsme spíše uvedli, abyste si dokázali představit, jak velké množství kakaových bobů vzniká. A hlavně nám to posouží jako základ pro následující část, ve které se zamyslíme nad tím, co nás na čokoládovém trhu může v budoucnu čekat.
 

Budou nám kakaové boby stačit?

Čísla výše byla poněkud ohromující. Ale co když toto číslo budeme porovnávat se světovou populací? Server WorldMeters odhaduje, že nás je na světě přes 7,7 miliard. A toto číslo každý moment roste (neustále). Kdybychom měli každému dopřát stejný díl na světové produkci čokolády, tak jak jsme si ji vypočítali, tak bychom měli k dispozici nějakých 717 g 70% hořké čokolády na osobu na rok. A nezapomeňte. Opravdu velký podíl produkce kakaových bobů neskončí jako čokoláda, toto číslo tedy bude mnohem nižší. Zároveň je potřeba upozornit, že vycházíme z počtů na základě receptury pro 70% čokoládu. Receptur je celá řada a z kakaových bobů mohou vzniknout různé produkty. Proto v dalším textu ustoupíme od čísel vztažených k čokoládě a začneme se bavit o samotných kakaových bobech. 

Když bychom mezi světovou populaci rozdělili nezpracované kakaové boby, tak by měl každý člověk na světě na rok své spotřeby nějakých 0,63 kg kakaových bobů.

Dle ICCO statistik (data ze sezony 2014/2015) byla průměrná spotřeba kakaových bobů ve vybraných zemích následující:

Země Kg kakaových bobů na hlavu
Belgie 5.8
Švýcarsko 5.5
Německo 4.3
Slovinsko 3.7
Francie 3.5
Velká Británie 3.4
Austrálie 3.2
Nizozemí 2.5
USA 2.3
Itálie 1.7

To jsou čísla výrazně vyšší, než na jaký nám vyšel průměrný podíl na hlavu v případě, že by se kakaové boby rozdělily všem obyvatelům Země. A je to samozřejmě logické. Nejchudší regiony a jejich obyvatelé uspokojují primárně základní potřeby a čokoláda nastupuje až po nich (a často vůbec). Takže západní civilizace ujídá potenciálním konzumentům z méně rozvinutých zemí. Ale bude to tak pořád?

Odhady dalšího vývoje nejsou ani trochu růžové. V mnoha regionech, které jsou do dnešní doby považovány za rozvojové, dochází k dynamickému ekonomickému rozvoji. Zejména asijské země s rostoucí životní úrovní zvyšují poptávku po kakaových bobech už dnes. Mnoho globálních hráčů tam již aktivně přesouvá svůj zájem. Jak všichni víme, tak trhy, jako Čína a Indie, jsou populačně velmi bohaté oblasti. Rozvoj plantáží, pokud by si tyto země čokoládové produkty více oblíbily, pravděpodobně nebude poptávce dlouhodobě stačit. A poroste cena.

Statistiky ohledně spotřeby na hlavu nejsou plně vypovídající, dokud si neuvedeme i celkovou spotřebu dalších vybraných zemí. V těchto zemích může být spotřeba na hlavu menší, avšak celková spotřeba je velmi vysoká. I zde máme data z ICCO (opět ze sezóny 2014/2015).

Země Celková spotřeba v 1000 t
USA 732
Německo 350
Francie 225
Velká Británie 219
Brazílie 189
Rusko 184
Japonsko 174
Španělsko 114
Itálie 105
Kanada 86
Švýcarsko 46

Povšimněte si například USA. Ročně se na hlavu v této zemi spotřebuje "jen" 2.3 kg kakaových bobů. Ale když se podíváte na celkovou spotřebu země na úrovni 732 000 tun, tak si uvědomíte, co by případný nárůst zájmu o kakaové boby třeba jen v této zemi udělal. A to jsou data ze sezony 2014/2015. V současnosti bude toto číslo jistě ještě vyšší. Připomínáme, že odhad globální produkce pro aktuální sezonu je 4 834 000 tun. To znamená, že trh USA dokáže hravě zkonzumovat 15 % současné světové produkce. Představte si, že by došlo k posunu spotřebitelských preferencí a spotřeba se zvýšila na úroveň Belgie (5.8 kg na hlavu za rok). 

Současný odhad počtu obyvatel v USA je něco přes 327 milionů. Nicméně Čína (2018) má 1,386 miliardy a Indie (2017) 1,339 miliardy. Není tajemstvím, že Čína má ambice stát se nejúspěšnější ekonomikou třeba i v ukazateli HDP na jednoho obyvatele. Takový člověk si jistě čokoládu s chutí dá. Jen tyto dvě země představují obrovskou masu spotřebitelů, kteří zatím trh s kakaovými boby nijak výrazně neovlivňují. Ale až začnou, tak to poznáme všichni. 

Na světě je celá řada dalších populačně bohatých rozvojových regionů, jejichž obyvatelé mají stále větší kupní sílu.
 

Kde se kakaové boby pěstují?

Aktuální cena kakaových bobů je vcelku přijatelná jen proto, že nabídka zatím dokáže odpovídajícím způsobem reagovat na poptávku. Případná omezenost této suroviny však spočívá v limitech jejího pěstování. Je jich více a některé z nich nemají moc dobrou prognózu budoucího vývoje.

  1. Kakaovník lze pěstovat výhradně v tropických oblastech. Exaktně řečeno pouze do 20. stupně zeměpisné šířky (jak směrem na jih, tak na sever). To je celkem velká plocha. Nicméně můžeme začít hned odečítat. Většinu této oblasti ukrojí oceány. Pěstovat by se měly maximálně do nadmořské výšky cca 600 metrů. Výjimkou potvrzující pravidlo je snad jen Ekvádor, kde kakaovníky pěstují i ve výšce 1200 m, ale tam jsou velmi specifické podmínky.
  2. Kakaovníky dále potřebují stálou teplotu, která by se měla pohybovat v rozmezí od 20° po maximálně 35°. Článek z vědeckého časopisu ScienceDirect upozorňuje, že v následujících dekádách může dojít ke klimatickým změnám, které mohou zapříčinit masivní ústup kakaovníků v pásu afrických zemí, které v současné době produkují skoro tři čtvrtiny světové produkce kakaových bobů. Klimatické projekce jsou velmi negativní a předpokládá se dramatický nárůst teplot do roku 2050. 
  3. Dalším důležitým parametrem je dostatek dešťových srážek. Kakaovníky potřebují roční úhrny ve výši až 2 000 mm. Zejména v Africe, dle již zmíněného článku, hrozí výrazná období sucha. A to i v místech, kde nyní kakaovníky dobře prospívají. Když už jsme u vody, tak kakaovníky také vyžadují určitou stálou a vysokou vlhkost vzduchu. Ta by se měla ideálně blížit hodnotám 90 % a výše.
  4. Kakaovníky jsou velmi náchylné vůči různým nemocem, plísním a škůdcům. Tvrdí se, že tyto negativní vlivy každoročně plošně sníží objem produkce o 30 až 40 %. A bohužel podíl ztrát neustále roste. Producenti kakaových bobů se snaží s tímto bojovat tím, že kakaovníky přešlechťují do odolnějších forem. Bohužel se zdá, že to nestačí. Již zmíněné klimatické změny, ztráta živin z půdy (pěstování bývá příliš intenzivní) a snaha sázet kakaovníky i v oblastech s nevyhovujícími podmínkami, rozvoj a šíření nemocí akceleruje. Tyto problémy se opět týkají zejména afrických zemí, kde již nyní musí docházet k masivnímu a nucenému ničení plantáží, aby se zabránilo šíření některých nemocí.

Sečteno podrženo. Oblastí pro další rozšiřování není až takové množství, aby dokázaly pokrýt některé "katastrofické" scénáře rozvoje světové poptávky po této komoditě.
 

Ve kterých oblastech se tedy kakaové boby pěstují?

Opět si dovolíme využít data od ICCO (z roku 2017):

Země % podíl na světové produkci
Pobřeží Slonoviny 40
Ghana 20
Indonésie 8
Ekvádor 6
Kamerun 5
Nigérie 5
Brazílie 4
Peru 2
Dominikánská republika 2
Kolumbie 1
Ostatní země 7

Ač kakaové boby jako rostlina pocházejí z Jižní Ameriky, tak je světová produkce většinově zajišťována africkými zeměmi. Pěstuje se v nich až 75 % kakaových bobů. Z pohledu naší čokoládové manufaktury si dovolíme vsuvku s prohlášením, že se v těchto zemích sice vypěstuje většina bobů, ale zároveň se v nich pěstují ty nejméně kvalitní. Africké země zajišťují surovinu pro globální společnosti a zpracovatele. Je tam patrný tlak na výkupní ceny. To je důvod, proč se tam pěstují zejména velmi odolné a výnosné odrůdy Forastero. Optimalizační snahy se plně projevují na výsledném produktu. Kakaové boby jsou velmi hořké, trpké, postrádají jakékoliv charakteristické chutě. Jsou z nich vyráběny zejména čokolády, které jsou určené pro supermarkety a hypermarkety. Vyrábí se z nich i nekvalitní alkalizovaná kakaa holandského typu. O tom, jak funguje tento zpracovatelský trh, jsme vám psali již v tomto článku.

Kakaové boby se na trhu dělí na dvě kvalitativní kategorie:
1.    Fine nebo Flavour
2.    Bulk nebo Ordinary

Nejkvalitnější odrůda Criollo (patřící do první kategorie), která je vyhledávaná manufakturami, jako je ta naše, se pěstuje v opravdu omezeném množství a v afrických zemích ji v zásadě nenaleznete. Do první kategorie spadá i odrůda Trinitario, což je určitý hybrid mezi Criollem a Forasterem. Z obou odrůd si bere v podstatě to nejlepší. Od Criolla ovocné chuťové konkutury, z Forastera učitou "čokoládovost". Forastero je zástupce bobů velmi nízké kvality a patří do druhé kvalitativní kategorie (Bulk nebo Ordinary). Zde opět jako výjimka figuruje Ekvádor. Zvláštní varianta odrůdy Forastero, která se zde pěstuje, nazývaná "Cacao Nacional" je též řazena do první kvalitativní kategorie.

Dle studie od Royal Tropical Institute je zastoupení odrůd spadajících do kategorie Fine nebo Flavour na světové produkci někde mezi 5 až 7 % (z toho je jen malá část Criollo). Na druhou stranu tato kategorie svým zastoupením neustále roste, jelikož je patrná vyšší poptávka ze strany zákazníků, kteří jsou si ochotni za výběrové čokolády připlatit a farmáři na to reagují. A to je trend, který nás, jako malou čokoládovou manufakturu, těší. 

Seznam zemí, které produkují Fine nebo Flavour kategorii bobů se radikálně liší od seznamu hlavních producentů kakaových bobů. V roce 2010 to bylo dle ICCO pouze 17 zemí. Následující patří mezi skupinu nejexkluzivnějších: Bolívie, Kostarika, Dominikánská republika, Jamaika, Madagaskar, Mexiko, Trinidad a Tobago, Columbie, Peru a Papua-Nová Quinea. Tyto země vyprodukují 90 % Fine nebo Flavour kakaových bobů. A pokud chcete ochutnat nějakou prémiovou čokoládu, ideálně některou z těchto zemí hledejte přímo na obalu (tedy pokud jde o původ kakaových bobů).

Kakaové boby kategorie Fine nebo Flavour jsou surovinou, která je využívána v čokoládových manufakturách jako je ta naše. Jsou oproti masově produkovaným kakaovým bobů mnohonásobně dražší (třeba i třicetkrát a více). A jsou právě tím důvodem, proč cena tabulky čokolády z takových bobů mnohonásobně převyšuje ty, které naleznete v supermarketech. Čokolády, které vznikají z těchto prémiových bobů, které zároveň pocházejí z jedné země, regionu, nebo dokonce jedné konkrétní farmy, se mohou nazývat jako single origin (volně přeloženo "jednoho původu"). Masoví výrobci čokolády používají směs méně kvalitních bobů z více destinací a vůbec původ uvádět nemohou (často dokonce ani nechtějí, jelikož to nemusí být nic lichotivého). 
 

Budoucnost výběrové čokolády?

Nyní lze, stejně jako u celého globálního trhu, spekulovat, jak to bude vypadat na trhu s kakaovými boby v kategorii Fine nebo Flavour. Je zcela zřejmé, že v západních ekonomikách, kde poptávka po potravinách vyrobených z výběrových surovin neustále roste, tento trend neustane. V současné době lze růst zájmu vykrývat vznikem nových plantáží, někdy i růstem ceny, pokud se jedná o opravdu prémiovou odrůdu. Otázkou však je, co se stane, až geometricky vzroste chuť po single origin čokoládách v již zmíněných populačně bohatých zemích, ve kterých vyrůstá nová generace náročných zákazníků střední a vyšší třídy.

Dle našeho odhadu a pozorování vývoje trhu může v příštích desetiletích dojít k převisu poptávky po kakaových bobech Fine nebo Flavour nad produkčními schopnostmi plantáží. A to povede logicky k dramatickému růstu cen. A nemusí tomu zabránit ani včasná reakce na úrovni výsadby nových kakaovníků, jelikož může dříve nebo později narazit na objektivní limity dalšího rozšiřování kakaových plantáží (zejména na klimatické), které jsme představili výše.

S ohledem na tyto skutečnosti si můžeme dovolit konstatovat, že ač se najdou tací, kteří čokolády z naší čokoládovny považují za příliš drahé, tak jsme v období, na které možná budeme jednou s nostalgií vzpomínat. Pokud dojde ke krizi na trhu s kakaovými boby, tak to samozřejmě zasáhne i masovou výrobu a produkci ze standardních bobů z Afriky. Budou tak dražší i „čokolády ze supermarketu“. Čokoláda z prémiových kakaových bobů se tak může v dohledné době velice reálně dostat do kategorie velmi drahých produktů, které již nebudou tak dostupné. Takže neváhejte a užijte si čokolád z malých čokoládových manufaktur, než na ně dostane chuť i zbytek světa smiley
 

Komentáře2

04. 04. 2020, 08:16:42
Milan Rojík - odpovědět
Lidi jsou ve vyspělých státech strašně nenažraný, chybí jim skromnost a pokora. Tyto vlastnosti měly naše babičky a mnohdy i dědečkové. Jsem ročník 1954, tak o tom něco vím. A to je také ďůsledek té nenažranosti - ten součást ý stav - myslím tím ty dnešní nemocné a koronavirus. S pozdravem MILAN z Plzně.
15. 09. 2022, 13:06:44
Jan Žákovský - odpovědět
Velmi by mě zajímaly informace o rozdílech v způsobu pěstování, zvláště informace o množství používaných pesticidů, ale nejen to. Na tyto informace jsem u Vás nenarazil (jestli jsem se jen nepozorně díval, tak se omlouvám). Děkuji.

Principy ochrany soukromí na Chocolatehill.cz

Náš e-shop používá pro své správné fungování cookies a podobné technologie. Některé jsou nezbytně nutné pro základní fungování. Bez nich se neobejdeme. Jiné nám slouží k vytváření anonymních statistik o chování návštěvníků nebo pro inzerci reklamních obsahů. S jejich používáním však potřebujeme Váš souhlas. Souhlasy s používáním jednotlivých typů cookies si můžete nastavit pod odkazem „Detailní nastavení“.

Detailní nastavení
POVOLIT VŠE